Húsvét vasárnap

2020. április 12.

A templom sajnos nem lehet nyitva!

Napi és vasárnapi szentmise-közvetítések:

Saját szentmisék: Vasárnap és ünnepnap: 8 óra, hétköznap 19 óra az „Érdujváros Plébánia” facebook oldalán és az „Érdi Jézus Szíve Templom” YouTube oldalán

MTVA: Vasárnapi szentmisét közvetítnek 9 órakor a Duna TV-n.

Magyar Katolikus Rádió

Minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor.
Hallgatható interneten a www.katolikusradio.hu honlapon.

Húsvét vasárnap: 8 órai szentmisében étel szentelést tartunk

Húsvét hétfőn 8 órakor lesz a szentmise

Kedd:Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért,19 óra

Szerda: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért,19 óra,

Csütörtök: Marofka Pál és Pálné, 19 óra

Péntek:Karlovszky és Egri család halottaiért, 19 óra

Szombat: Édesanyáért, 19 óra

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük a Vince, Vilmos, Herman, Dénes, Zselyke, Valter, Dusán, Csombor, Zsolt, Leó és Glória testvéreinket

 A feltámadt Úr örömével kívánok szent ünnepeket! Imádkozzunk, hogy ismét fizikailag is együtt lehessünk!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből

(Nn. 2-7. 100-103: SCh 123, 60-64. 120-122)

A feltámadt Krisztus magasztalása

Testvéreim! Szeretném, ha megértenétek, hogy a húsvéti misztérium új is, de régi is; örök, de időben történő is; mulandó, de enyészhetetlen is; halandó, de halhatatlan is.

Régi ez a húsvéti misztérium a mózesi törvény értelmében, de új a megtestesült Ige szerint; időben történő, ha mint előképet nézzük, de örök, mert kegyelemközlő; mulandó, mint a bárány feláldozása, de enyészhetetlen, Urunk életét tekintve; halandó, ha eltemetését nézzük, de halhatatlan, ha a halálból való feltámadását tekintjük.

A Törvény az régi, de új az Ige; az előkép időbeli, de a kegyelem örök; a bárány mulandó, elenyészhetetlen azonban az Úr, akit ártatlan bárányként áldoztak fel, de Istenként támadt életre.

Mert mint juhot leölésre vitték, de ő nem volt juh; elnémult, mint a bárány (Iz 53, 7), de ő nem volt bárány. Az előkép szétfoszlott, és a valóság megmaradt: a bárány helyett Isten van, a juh helyett ember, az emberben pedig Krisztus, aki mindent magába foglal.

Tehát a bárány feláldozása és a régi húsvét ünneplése, sőt maga az egész törvény Jézus Krisztusban véget ért. Őmiatta volt minden az Ószövetségben, és még inkább őmiatta van minden az Újszövetségben.

A Törvény ugyanis Igévé vált, a régi újjá vált (mindkettő pedig Sionból és Jeruzsálemből eredt), és a parancsolatból kegyelem lett, az előképből valóság, a bárányból Isten Fia, a juhból ember, az emberből Isten.

Urunk ugyanis Isten létére magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából, és ezt a nagy igét sugározta a világba: Ki az, aki ítéletet mond felettem? Álljon hát elém (vö. Iz 50, 8). Én feloldottam az elítéltet, életre keltettem a halottat, és az eltemetettet a sírból feltámasztottam. Ki mer ellentmondani nekem? Hiszen én vagyok a Krisztus, aki a halált megsemmisítettem, ellenségem felett diadalt arattam, az alvilág hatalmát letiportam, a rettenthetetlen ellenséget megkötöztem, és az embert az egek magasába emeltem: én, aki Krisztus vagyok.

Jöjjetek tehát, emberi nemzedékek mindnyájan, akiket mind ez ideig a bűn forrasztott egybe, és fogadjátok bűneitek bocsánatát. Én vagyok ugyanis a ti megbocsátástok, én vagyok az üdvösség Pászkája, én vagyok az értetek feláldozott Bárány, én vagyok a benneteket tisztára mosó víz, én vagyok a ti életetek, én vagyok a ti feltámadásotok, én vagyok a ti világosságotok, én vagyok a ti üdvösségetek, én vagyok a ti Királyotok. Én felviszlek titeket a magas égbe, új életre keltelek titeket, és megmutatom nektek a mennyei Atyát; jobbom erejével támasztalak fel titeket.