Mennybemenetel vasárnapja

2020. május 24.

Örömmel jelezzük, hogy a hétköznapi szentmisék után már a vasárnapi szentmisék is nyilvánosak, de a védőelőírások szerint lehet csak részt venni rajtuk! Gyónási lehetőség szabadtéren még csak a misék előtt lehetséges!

A Parkvárosi és Újvárosi templom van nyitva szombaton 7 és 13 óra között!

Parkvárosban hétfőn, szerdán és pénteken tartunk 7 órakor és vasárnap 9.30 órakor szentmisét!

Újtelepen szerdán 17 órakor, vasárnap 11 órakor van szentmise!

Kérjük a kedves hívek támogatását, melyet ezekre a számokra lehet utalni:

Érd-Újváros Plébánia: 11103808-19835910-36000001

Érd-Parkváros Plébánia: 11103808-19835886-36000001

Szentmisék Érdújvárosban: 

Vasárnap: 8 órai szentmise, 19 óra Kékesi Jenőné, Magdolna

Hétfőn 19 óra, bérmálkozókért

Kedd:19 óra, családtagok megtéréséért

Szerda:19 óra, élő családtagokért

Csütörtök: 19 óra, házastársért, gyermekekért, vejekért

Péntek:19 óra, betegek gyógyulásáért

Szombat: 19 óra, elhunyt Szappan Bélánéért

A vasárnap reggeli és hétköznap esti szentmiséket online is közvetítjük!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük a Paszkál, Alexandra, Erik, Ivó, Milán, Bernát, Hanna, Felicia, Konstantin, Júlia, Rita, Dezső és Renáta testvéreinket!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

 

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495)

Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, szálljon fel vele a mi szívünk is.

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 3, 1-2). Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk.

Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4) Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35).

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk.

Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3, 13).

A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta.

Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test.

Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által, így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől.