Nagyböjt 1. vasárnap

(2016. február 14.)

 

A szentmisék keddtől péntekig reggel 1/2 7 órakor kezdődnek.

 

 

Hétfő:Karitász csoport tagjaiért és szándékára / cs. /

Kedd: Hálából / cs. /

Szerda: elhunyt András / cs. /

Csütörtök:                                                                            / cs. /

Péntek:                                                                                 / cs. /

Szombat:18 óra előmise

 

Minden hónap első hétfőjén iskoláért, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért, harmadik hétfőn a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, negyedik hétfőn a közösségekért és tagjaikért lesz szentmise.

 

Hétfőn 9 és 10 óra között a Karitász fogadóórája.

 

Nagyböjt péntekjein este 18 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 

Vasárnap, február 21-én az esti szentmise keretében Gabriel Fauré Requiem hangzik el.

 

Február 22-én, hétfőn este 1/2 7 kezdődik a jegyesoktatás következő alkalma.

 

www.erdujvaros.hu 23/365-211

 

Köszöntjük a Tódor, Aranka, Abigél, Elvira, Bertold, Lívia, Ella és Linda testvéreinket.

 

 

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből

(Ps 60, 2-3: CCL 39. 766)

Krisztusban mi voltunk próbára téve, benne győztük le a gonosz lelket

    Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra (Zsolt 60, 1). Ki mondja ezt? Mintha egy valaki mondaná. Nézd, vajon egy mondja: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem (Zsolt 60, 2). Mintha már nem egy mondaná; de azért mégis egy mondja, mert Krisztus egy, és mi mindnyájan az ő tagjai vagyunk. Valóban, ki az az egy ember, aki a föld határairól kiált? Nem kiálthat a föld határairól, hacsak nem az ő öröksége az, amelyről magának a Fiúnak mondta a Szentírás: Csak kérd, és örökségedül adom neked a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa (Zsolt 2, 8).
     Mindez tehát Krisztus birtoka, Krisztus öröksége, Krisztus teste, Krisztus egy Egyháza, ez az egység, amely mi vagyunk, ez kiált a föld széléről. Éspedig mit kiált? Amit fentebb mondtam: Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra; a föld széléről kiáltok hozzád. Ezt kiáltom hozzád a föld széléről, azaz mindenfelől.
     De miért kiáltom ezt? Mert szorong a szívem. Az egész földkerekségen minden népben Krisztus mutatkozik meg, de nem a nagy dicsőségben, hanem a nagy próbatételben.
     Életünk ugyanis ebben a zarándoklásban nem lehet meg próbatétel nélkül; mert előrehaladásunk csak próbatételen keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, hacsak előbb nem volt próbára téve, és senki sem koronázható meg, ha nem győzött, és senki sem győzhet, ha nem küzdött, és senki sem küzdhet, ha nincs ellensége és próbatétele.
     Tehát aki szorongó szívvel kiált a föld széléről, az mégsem elhagyatott. Hiszen minket, azaz az ő titokzatos Testét akarta előre jelezni abban a testben, amelyben meghalt és feltámadt, és a mennybe ment, hogy titokzatos Testének tagjai rendületlenül bízzanak: ők is odajutnak, ahová a Fő már előrement.
     Tehát akkor is a hozzánk való hasonlósága mutatkozott meg, amikor azt akarta, hogy megkísértse a sátán. Az imént olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus Krisztust a pusztában megkísértette a gonosz lélek. Egyszóval Krisztust kísértette meg az ördög. De Krisztusban tényleg te szenvedtél kísértést, mert Krisztus a te testedet vette magára, és az ő üdvösségét adta neked, a te halálodat vette magára, és neked az ő életét adta, a te gyalázatodat vette magára, és az ő megtiszteltetését adta neked. Tehát a tied volt az ő kísértése, és ő adta neked a győzelmet.
     Ha tehát benne volt a próbatételünk, akkor benne is győzzük le a gonosz lelket. Figyeled, hogy miért szenvedett kísértést Krisztus, de nem veszed észre, hogy miért győz? Lásd be, hogy te voltál próbára téve őbenne, és lásd be, hogy te is benne győzöl a gonosz ellen. Távol tarthatta volna magától a gonosz lelket, de ha nem szenved kísértést, nem nyújthatott volna neked tanítást a kísértés legyőzésére.