Húsvét 6. vasárnap

2020. május 17.

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

Hétköznapi szentmisék már nyilvánosak, de a védőelőírások szerint  lehet csak részt venni rajtuk!

Ikt. szám: 256-3/2020.

A székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezéseket hozza a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban:

  • kérjük a szentmiséken a kellő fizikai távolság megtartását;
  • kérjük, ahol ez megoldható, kézfertőtlenítő elhelyezését a templom bejáratának közelében;
  • kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
  • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
  • kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
  • kérjük, hogy a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
  • kérjük, hogy a gyermekek homlokának megjelölése helyett, ha szükséges, áldást adjunk;
  • kérjük a gyóntatóhelységen kívüli gyóntatást, vagy ahol ez nem lehetséges a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését.

Parkvárosban hétfőn, szerdán és pénteken tartunk reggel  7 órakor szentmisét!

Csütörtök késő délután 17 -18 órától valamennyi templomban egyházmegyei szentségimádást/imádságot tartunk!

Kérjük a kedves hívek támogatását, március óta nincs bevételünk (persely, egyházi adó), tartalékinkat éljük fel. Akinek lehetősége van rá, erre a számlaszámra tud utalni:

Érd-Újváros Plébánia: 11103808-19835910-36000001

Érd-Parkváros Plébánia: 11103808-19835886-36000001

Szentmisék: 

Vasárnap: 8 órai szentmise Édesapáért

Hétfőn 19 óra, Marianum iskoláért

Kedd:19 óra, Kovács és Máté családért

Szerda:19 óra, Bencsik Antalné

Csütörtök: 19 óra, Hálából gyógyulásért és szülök egészségért

Péntek:19 óra,

Szombat: 19 óra, elhunyt József

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

 

Köszöntjük az Ármin, Pálma, Ferenc, Fábiusz, Pongrác, Szervác, Noel, Bonifác, Gyöngyi, Szonja, Zsófia és Botond testvéreinket! Imádkozzunk, hogy ismét fizikailag is együtt lehessünk!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

Alexandriai Szent Cirill püspöknek a második korintusi levélhez írt magyarázatából

(Cap. 5, 5 – 6, 2: PG 74, 942-943)

Krisztus kiengesztelte irántunk Istent, aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott

Akik már megkapták a Szentlélek lefoglaló zálogát, és a feltámadás reményének a birtokosai, azok a jövendő feltámadást már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól. Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött Fia, hasonlóvá lettünk a mindent éltető Igéhez. Amint a bűn uralma idején a halál kötelékei tartottak fogva minket, úgy vetettük el most a romlandóságot azóta, hogy közbelépett a megigazulást szerző Krisztus.

Ezért senki sem él már testben, azaz testi gyengeségben, amit pedig méltán és joggal tekintünk úgy, mint romlandóságot. Ezért mondja Szent Pál: Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük (2 Kor 5, 16). Mintha ezt akarná mondani: Az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14), és mindannyiunk életéért elvállalta a testi halált. És ha mi így, testi valóságában ismertük is meg őt, ezután már nem így ismerjük. Mert ha meg is tartotta emberi testét, azt, amely harmadik napon feltámadt, és az Atyánál van az égben, mindazonáltal meg kell értenünk, hogy Krisztus testfölöttivé is lett: ő ugyanis egyszer meghalt, de többé meg nem hal, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él (vö. Róm 6, 9-10).

Ha tehát ilyen valaki az, aki életünk előtt mint zászlóvivő áll, akkor úgy kell nyomába törekednünk, hogy szinte már ne is testben élőknek, hanem már testfölöttieknek bizonyuljunk. Igaza van tehát Szent Pálnak, aki ezt írja: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg (2 Kor 5, 17). Megigazultunk ugyanis a hit által Krisztusban, és eltűnt az átok ereje. Hiszen ő miértünk támadt fel, eltiporva a halál hatalmát; így megismertük az igaz és tökéletes Istent – akit lélekben és igazságban imádunk – a Fiú közvetítésével, aki mennyei jótéteményeket eszközöl ki az Atyától a világ számára.

Ezért mondja igen bölcsen Szent Pál: Ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk (2 Kor 5, 18). Mert egészen bizonyos, hogy az Atya akaratából valósult meg a megtestesülés misztériuma és az ebből következő megújulás. Hiszen Krisztus által nyertük el azt a lehetőséget is, hogy az Atyához járulhatunk. Az ő tanítása szerint ugyanis senki sem mehet az Atyához másként, mint őáltala. Tehát ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott (2 Kor 5, 18).