Karácsony II. vasárnapja

2021. január 3.

Örömmel jelezzük, hogy nyilvános szentmiséket tarthatunk, ezeket betartva: maszk viselése (gyónás alatt is), kézfogás mellőzése, kézben áldozás, szenteltvíz hiánya.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújvárosban:  kedden, csütörtök ön és pénteken 6.15 óra

Ünnepnapon és vasárnap: 8 óra (közvetített szentmise az Érdi Jézus Szíve templom csatornáján) és 18 óra,

Hétfő:18 óra Prohászka Imaszövetség szentmiséje

Kedd: Szabó Lajos és hálából Benedek gyerekért

Szerda: Vízkereszt parancsolt ünnep misék 6.15 és 18 óra

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:18 óra mise elhunyt testvérért

Szombaton reggel 7 órától 13 óráig a templom nyitva szentséglátogatásra!

Szentmisék Érdújtelepen: szerdán és vasárnap 11 óra

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük a János, Kamilla, Tamara, Tamás, Dávid, Szilveszter, Fruzsina és Ábel testvéreinket!

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 17, 7-9: CCL 36, 174-175)

A szeretet kettős parancsa

Eljött az Úr, a szeretet tanítómestere, aki telve volt szeretettel – mint róla megjövendölték – összetömörítve a tanítást a földön (Róm 9, 28), és kimutatta: a két parancson múlik a törvény és a próféták.

Hogy mi ez a kettős parancs, ismételjétek át újra velem együtt, testvérek! Nagyon jól kell ismerni, és nemcsak akkor kell emlékezetbe idézni, amikor megemlítjük, hanem kell, hogy kitörölhetetlenül a szívetekben legyen. Állandóan gondoljatok arra, hogy szeretnünk kell Istent és az embertársat: Istent teljes szívünkből, egész lelkünkből és minden erőnkből, embertársunkat pedig úgy, mint saját magunkat (vö. Mt 22, 37. 39).

Erre kell állandóan gondolni, erről kell mindig elmélkedni, ezt kell megtartani, ezt megtenni és teljesíteni. A parancsban előbb van az Isten szeretete, a megvalósításban viszont az embertársé. Mert az, aki a szeretet két parancsát előírta számodra, először nem az embertársét ajánlotta és csak utána az Istenét, hanem fordítva: előbb az Istenét és csak utána az emberét.

Te pedig mivel Istent még nem látod, embertársad szeretetével érdemled ki azt, akit látni fogsz; mert amikor embertársadat szereted, megtisztítod szemedet Isten látására, ahogy azt János nyilvánvalóan mondja: Ha nem szereted testvéredet, akit látsz, hogyan mondhatod, hogy szereted Istent, akit nem látsz? (Vö. 1 Jn 4, 20).

Íme, ez a parancs: Szeresd Istent! Ha azt mondod, mutasd meg nekem, hogy kit szeressek, mi mást válaszolhatok rá, mint amit János mondott: Istent soha nem látta senki (vö. 1 Jn 4, 16). De nehogy azt hidd, hogy teljesen alkalmatlan vagy Isten látására – így folytatja – Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az istenben marad (1 Jn 4, 16). Szeresd tehát embertársadat, és lásd meg magadban azt, hogy miért szereted embertársadat. Ott meglátod Istent, amennyire ez számodra lehetséges.

Kezdd el tehát szeretni embertársadat. Törd meg kenyeredet az éhezőnek, és a fedél nélküli szegényt fogadd be házadba, ha ruhátlant látsz, öltöztesd fel, és ne vesd meg embertársadat (vö. Iz 58, 7).

S ha ezt megteszed, mit nyersz vele? Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal (Iz 58, 8). Isten, a te világosságod, hajnali fény neked, mert csupán a világ éjszakája után virrad fel számodra, hiszen ő sem fel nem kel, sem le nem nyugszik, mert örökkévaló.

Ha embertársadat szereted és róla gondoskodol, úton vagy. S ki máshoz utazol, mint az Úristenhez, ahhoz, akit teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből kell szeretnünk? Istenhez ugyanis még nem jutottunk el, embertársunk viszont mindig velünk van. Viseld el tehát azt, akivel együtt úton vagy, hogy eljuthass ahhoz, akivel örökre együtt szeretnél maradni.